20.6 C
București
vineri, 14 iunie, 2024
Google search engine
DiverseSfântul Ioan de la Suceava – ocrotitorul negustorilor

Sfântul Ioan de la Suceava – ocrotitorul negustorilor

Sfântul Mare Mucenic Ioan cel nou de la Suceava s-a născut din părinți creștini, binecredincioși, iubitori de Dumnezeu și împodobiți cu fapte bune; întru care și pe acest fiu iubit al lor, pe fericitul Ioan, crescându-l și deprinzându-l, l-au făcut desăvârșit în faptele cele bune creștinești.

Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava s-a născut în Trapezunt (Asia Mică), în jurul anului 1300. Sfântul Ioan se îndeletnicea cu negoțul, împreună cu tatăl său. Vindeau icoane, smirnă, mătăsuri de proveniență bizantină și cumpărau grâu, vite, miere sau diverse roade ale pământului.

„În părțile Capadociei, care se mărginește cu Armenia mică, este o cetate mare și vestită ce se numește Trapezunda. Acea cetate aflându-se lângă mare, multe corăbii de pretutindeni se abăteau pe acolo, pentru îndestularea mărfurilor și pentru avuția ce se afla în ea. Din această cetate a odrăslit acest mare plăcut al lui Dumnezeu, Sfântul Mare Mucenic Ioan.. Iar de vreme ce acea cetate este zidită lângă mare și cetățenii ei erau obișnuiți a umbla cu corăbiile pe mare și a face neguțătorie, spre a-și câștiga cele de trebuință, de aceea și fericitul Ioan adeseori, intrând în corabie și ducându-se în multe cetăți, făcea neguțătorie.”

Vorba lui Ioan era mereu plină de blândețe și mergea la sufletul multora, mai ales a celor nevoiași, dar au fost și oameni care l-au pizmuit pentru asta.

Într-una dintre călătoriile sale spre Cetatea Alba, a discutat în contradictoriu pe teme religioase cu neguțătorul apusean Reiz, catolic. Reiz își arăta fățiș împotrivirea față de credința propovăduită de Ioan, căutând răzbunare și dorind să-l piardă pe tânărul credincios întru Domnul. Așa se face că pe când Ioan era la Cetatea Albă  ocupată atunci de tătarii nogai, negustorul Reitz a uneltit și l-a mințit pe eparhul cetății că Ioan dorește să treacă la religia cea străveche a tătarilor.

Icoană – Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava

„O vrăjmășie ca aceea aprinzându-se în apuseanul acela, ei au sosit cu corabia la malul Mării Negre cel dinspre țara Moldovei, lângă Cetatea Albă. Deci, ieșind din corabie, vrăjmașul cel rău și pizmaș s-a dus la eparhul cetății, care era cu neamul și credința turc, fierbinte păzitor și apărător al credinței sale celei turcești. Și a adus căpitanul la cadiu următoarea pâră împotriva Sfântului Ioan, zicând: „O, cadiule, este un bărbat în corabie, care a venit cu mine aici și voiește să se lepede de credința sa cea creștinească și să se înstrăineze de patria sa. El voiește a se apropia de credința voastră și să primească legea voastră cea turcească, ca să se facă părtaș al seminției voastre. Aceasta o știu deoarece, călătorind noi pe mare, de multe ori mi-a spus despre aceasta și s-a jurat înaintea mea cu multe jurăminte că nicidecum nu-și va schimba gândul său.”

Adus în fața tătarului, Ioan mărturisește că Hristos este singurul Dumnezeu. După multe chinuri, Sfântul a fost târât prin cetate de coada unui cal. În urma acestei pedepse, Ioan se roagă Lui Dumnezeu: Îți mulțumesc, Stăpâne, Doamne, că m-ai învrednicit pe mine, ticălosul, să-mi spăl păcatele cu însuși sângele meu și curat a mă face de fărădelegile mele cele multe ce am săvârșit înaintea Ta, din pricina neputinței omenești.

„Însă caznele la care a fost supus Ioan i-au întărit întreaga ființă, a dobândit “cununa” vieții veșnice. Pentru aceasta i s-a luminat fața de o lumina strălucitoare mai presus de fire. Văzând că muncile la care a fost supus nu a avut nici un efect asupra credinței sale, ighemonul l-a ispitit cu promisiunea că-i v-a vindeca rănile cu ajutorul celor mai iscusiți medici, însă Ioan i-a răspuns: ...nu te îngriji de rănile trupului meu, căci prin cele stricăcioase se dobândesc cele netrecătoare. numai cel ce rabdă până la sfârșit se va mântui. Acestea l-au mâniat și mai tare pe eparh care a poruncit ca Ioan să fie supus la tortură cruntă.”

Unul dintre chinuitori, uimit de puterea cu care Ioan primea chinurile, a scos sabia și i-a tăiat capul. Deși nu s-a permis îngroparea lui, acest lucru a fost posibil după ce, prin minune, trei îngeri au tămâiat trupul său.

Un necredincios din cetate, văzând aceasta arătare a îngerilor în vesminte strălucitoare, a crezut că sunt preoți creștini, care, nesocotind porunca ighemonului, au venit să facă slujba prohodirii lui Ioan. A scos arcul și săgeata ca să tragă asupra lor, dar atunci s-a petrecut a doua minune, mâinile i-au rămas lipite de arc și de săgeată; a fost izbăvit de pedeapsă cerească numai după ce a mărturisit ce urmărea să facă.

(sursă foto: parohiakempten.ro/ Martiriul – Sfântul Ioan cel Nou-Mănăstirea Voroneț)

Aceste minuni l-au înfricoșat pe conducătorul cetății, care a îngăduit creștinilor să ridice trupul lui Ioan și să-l înmormânteze după rânduiala creștină. A fost îngropat în cimitirul din Cetatea Alba.

Nevrednicul Reiz, fără mustrări de conștiință pentru uciderea lui Ioan, și-a pus în gând să mai săvârșească o nelegiuire. Văzând minunile petrecute cu trupul lui Ioan, s-a gândit să-l dezgroape în ascuns și să-l ducă în țara sa. Dar pe când încerca să-l dezgroape, noul mucenic i s-a arătat în vis preotului care slujea la biserica cimitirului, descoperindu-i gândul lui Reiz.

(sursă foto: parohiakempten.ro/ Martiriul – Sfântul Ioan cel Nou-Mănăstirea Voroneț)

Preotul, om cu frică de Domnul, a fugit la cimitir, unde l-a găsit pe Reizsăpâd la mormânt. Preotul a înștiințat obștea credincioșilor din Cetatea Alba care au ridicat trupul noului mărturisitor al lui Hristos și l-au dus în altarul unei biserici din oraș. Rămășițele sale pământești, neputrezite și răspândind bună mireasmă, puteau fi considerate acum ca sfinte moaște. Ele au rămas în aceasta biserică aproximativ 70 ani, revărsând multe daruri asupra creștinilor care veneau și îngenunchiau în fața lor, cerând mijlocirile sale în fața Părintelui ceresc.

Acolo au stat până când sfintele sale moaște au fost luate de Alexandru cel Bun (1400-1432) și aduse la Suceava, pe 24 iunie 1402. Moaștele Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava au fost așezate în biserica Mirautilor, pe atunci catedrala mitropolitană.

(sursă foto: parohiakempten.ro/ Martiriul – Sfântul Ioan cel Nou-Mănăstirea Voroneț)

Amintim ca în anul 1950, la propunerea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe, între sfinții cu moaște din Romania al căror cult a fost generalizat în toată Biserica, s-a aflat și Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava. Acest sfânt este cinstit și ca ocrotitor al negustorilor.

Surse: Viețile Sfinților, creștinortodox.ro, wikipedia, doxologia.ro

Veronica Diac
Veronica Diachttp://canal33.ro
A preferat întotdeauna să facă munca „nevăzută” a unei redacții jurnalistice, cea de documentare, extrem de prețuită și de căutată atunci „când îți arde buza”, dar care îl lasă mereu în umbră pe autorul ei. E specializată în relația presei cu instituțiile bancare, de asigurări sociale și de sănătate, dar și pe spinoasa problemă a pensionării. Pasiunea ei cea mare e însă să scrie povesti urbane despre locuri și personaje care au făcut cândva „istorie”!
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments